ความสามารถกับนักบัญชีในการปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินงบการเงินแสดงการวัดมูลค่าของกิจการยอดขายปิดงบการเงินกำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายรายได้สุทธิปิดงบการเงินสินทรัพย์ปิดงบการเงินหนี้สินและส่วนของเจ้าของปิดงบการเงินเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาความสามารถของกิจการในการชำระคืนเงินกู้ปิดงบการเงินโดยชุมชนการเตรียมภาษีสำหรับการจัดทำรายงานภาษีเงินได้ปิดงบการเงินและเป็นเครื่องมือตรวจสอบสำหรับเจ้าของธุรกิจในปิดงบการเงินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงปิดงบการเงิน

น่าเสียดายที่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากปิดงบการเงิน

รู้สึกหนักใจเล็กน้อยเมื่อมองดูพวกเขาปิดงบการเงินเพราะพวกเขาไม่เคยรู้สึกสบายใจที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงขาดเครื่องมือสำคัญในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเกณฑ์เงินสดเทียบกับเกณฑ์คงค้างการบัญชีตามเกณฑ์เงินสดจะบันทึกธุรกรรมเมื่อมีการรวบรวมหรือกระจายเงินสดเท่านั้นปิดงบการเงิน 2566 และอาจทำให้หลอกลวงและสับสนได้ เกณฑ์เงินสดไม่คำนึงถึงภาระผูกพันทางการเงินที่ยังไม่ได้ชำระปิดงบการเงินสิ่งที่ผมหมายความโดยการหลอกลวงคือเมื่อเปรียบเทียบสองช่วงเวลา เช่น กันยายนของปีปัจจุบันกับเดือนกันยายนของปีที่แล้วปิดงบการเงิน

และคุณสังเกตเห็นว่าค่าเช่าสำหรับปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วปิดงบการเงินคุณต้องพิจารณาว่ามีความล่าช้าหรืออัตราเร่งในปัจจุบันหรือปีที่แล้ว ช่วยในการเจาะลึกรายละเอียดเพื่อดูว่ามีหรือมีความแตกต่างด้านเวลาหรือไม่ปิดงบการเงินงบตามเกณฑ์คงค้างควรอธิบายความผิดปกติของเวลาเหล่านี้ด้วยการบันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบดุลเพื่อให้ตรงกันบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาหนึ่งปิดงบการเงินรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับรายได้สุทธิ ข้อความเปรียบเทียบที่ให้คุณทบทวนช่วงเวลาปัจจุบันกับช่วงเวลาก่อนหน้าปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมาย

ปิดงบการเงินของคุณได้ปิดงบการเงินจำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาปิดงบการเงินอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนของคุณไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ถึงเวลาดำเนินการธุรกิจจำนวนมากขายสินค้าคงคลังปิดงบการเงินดังนั้นควรมีเส้นรายได้เส้นต้นทุนขายและเส้นกำไรขั้นต้นปิดงบการเงินตรงกับเงินสดในงบดุลปิดงบการเงินควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรวจสอบคำอธิบายสำหรับความแตกต่างและดูอย่างใกล้ชิดปิดงบการเงิน ปิดงบการเงินรายการหลักในการกระทบยอดธนาคารได้แก่ปิดงบการเงินเงินฝากระหว่างโอนปิดงบการเงินเช็คคงค้างและการปรับปรุงเบ็ดเตล็ดการวิเคราะห์อัตราส่วนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยเจ้าของหรือทีมผู้บริหารในการระบุปัญหาและดำเนินการที่เหมาะสมปิดงบการเงินเดือนหน้าฉันจะอธิบายอัตราส่วนบางอย่างที่ฉันพบว่ามีประโยชน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับงบการเงินพูดคุยกับของคุณปิดงบการเงินหากคุณไม่สบายใจที่จะทำเช่นนั้น เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการทำความเข้าใจเบื้องต้นปิดงบการเงิน