Category Archives: เครื่องปั่นไฟ

สวิตช์โอนเครื่องปั่นไฟประโยชน์สำหรับบ้านหรือที่ทำงาน

เครื่องปั่นไฟทุกวันนี้ บ้านและอาคารสำนักงานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบถาวรที่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปั่นไฟทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในอาคารได้ การใช้เครื่องปั่นไฟทั้งบ้านแบบถาวรกลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากผู้คนพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าที่เคยเป็นมา ตัวอย่างเช่น แม้แต่เตาผิง เตา และโทรศัพท์ก็ต้องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นการที่ไฟฟ้าดับอาจทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านหรืออาคารสำนักงานได้อย่างแท้จริง แน่นอน ถ้าคุณได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบ้านทั้งหลัง หรือถ้าคุณได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสภาพแวดล้อมในสำนักงานของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณ สวิตช์โอนเครื่องกำเนิดช่วยให้คุณทำอย่างนั้นได้

Generator Transfer Switches คืออะไร

เครื่องปั่นไฟสวิตช์ถ่ายโอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสวิตช์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแหล่งพลังงานไปยังบ้านของคุณ โดยปกติ ไฟฟ้าจะเข้าสู่บ้านของคุณผ่านสายไฟหลักจากบริษัทไฟฟ้าของคุณ จากนั้นไฟฟ้าจะแจกจ่ายไปยังสิ่งของทั้งหมดในบ้านของคุณที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ เครื่องปั่นไฟเมื่อไฟฟ้าดับคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแหล่งที่มาของพลังงาน แทนที่จะดึงพลังงานจากสายไฟที่รับไฟฟ้าจากบริษัทสาธารณูปโภค คุณต้องดึงพลังงานจากเครื่องปั่นไฟและโอนพลังงานนั้นไปยังเครื่องใช้และสิ่งของในบ้านหรือที่ทำงานของคุณ แน่นอน เมื่อไฟกลับมาทำงานอีกครั้ง คุณจะต้องย้อนกลับและเปลี่ยนกลับไปใช้ไฟฟ้าจากบริษัทไฟฟ้า

เมื่อทำการเปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นพลังงานที่บริษัทไฟฟ้าจัดหาให้ สิ่งสำคัญคือกำลังจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไม่เดินทางกลับออกและลงไปยังสายหลักที่คาดว่าจะนำไฟฟ้าเข้าจากบริษัทไฟฟ้า สายไฟนี้มีไว้เพื่อให้ไฟฟ้าเข้ามาเท่านั้นและอาจเป็นอันตรายได้หากไฟฟ้าออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น